Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

Varidol 125mg/ml (5ml)

Varidol 125 mg/ml roztok na  liečebné ošetrenie včiel

Tovar  zasielame len na území Slovenskej republiky.

Zdieľať:

08221

Postup objednania nižšie

4,60 €s DPH

Liečivá sa nepredávajú cez e-shop, postup objednania nájdite nižšie.

Liečivá sa nepredávajú cez e-shop, preto ich neviete vložiť do košíka. Pre objednanie liečiv Vás prosíme:

 1. Stiahnite si objednávkový formulár TU (excelovský list)
 2. Vyplňte Vaše údaje a počet liečiv, ktoré si objednávate
 3. Odošlite vyplnený objednávkový formulár mailom na mede@mede.sk

Vašu objednávku spracujeme a zašleme Vám mailom faktúru na úhradu. Po úhrade faktúry Vám doručíme liečivá.

Varidol 125mg/ml (5ml)

 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Účinná látka:

Amitrazum 125 mg/ml

Pomocné látky:

Tetraisopropyldifenylkarbodiimid (Stabaxol 1)

Nonoxinol (Ethylan KEO)

Aromatické uhľovodíky C10 - C13 (Solvesso)

LIEKOVÁ FORMA

Roztok na liečbné ošetrenie včiel.

Svetlohnedý roztok.

KLINICKÉ ÚDAJE

 Cieľové druhy zvierat

Včelstvá včely medonosnej (Apis mellifera L.)

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Varroáza včiel: ošetrenie včelstiev napadnutých alebo podozrivých z napadnutia ektoparazitickým roztočom Varroa destructor v dobe, keď sú včelstvá bez plodu alebo majú len malú plochu zaviečkovaného plodu. Typ liečby: diagnostika a liečenie v čase od 1. októbra do 15. apríla.

Kontraindikácie

Nepoužívať v čase od 16. apríla do 30. septembra, keď sú vo včelstvách veľké plochy plodu a med určený pre ľudský konzum.

Osobitné upozornenia pre cieľový druh

Nie sú.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Počas uzatvorenia letáča včelstvo kontrolovať a v prípade silného rozrušenia letáč otvoriť.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Pri práci je nutné vyvarovať sa požitiu, nadýchaniu a pofŕkaniu pokožky alebo očí. Pri aplikácii je nutné použiť vhodný ochranný odev, okuliare, respirátor s chemickou vložkou A1 a gumové rukavice. Aerosol nepoužívať v uzavretom priestore a vo vonkajšom priestore použiť respirátor do 5m od prístroja. Pri práci s acetónom odstrániť z pracoviska všetky možné zdroje otvoreného ohňa. Pokiaľ dôjde k styku s pokožkou, opláchnuť zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

Použitie počas gravidity, laktácie alebo znášky

Neuplatňuje sa.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nie sú známe.

Dávkovanie a  spôsob podania

Liečivá látka sa vo včelstve medzi jednotlivé včely rozširuje pomocou dymu, ktorý vzniká tlením fumigantného pásika (aplikácia fumigáciou) alebo zmesou mikroskopických kvapalných častíc a vzduchu, vytvorenou vyvíjačom aerosolu (aplikácia aerosolom).

Aplikácia fumigáciou

Požadované množstvo lieku sa aplikuje na fumigačný pásik, ktorý je evidovaný ako schválená veterinárna zdravotnícka pomôcka.

Na jedno včelstvo sa použijú dve kvapky lieku (6,2 mg liečivej látky) na jednom pásiku. Pokiaľ včelstvo obsadá dva nadstavky, na pásik sa nakvapkajú až 4 kvapky. Pre veľmi slabé včelstvá sa použije len jedna kvapka. Po vsiaknutí lieku sa pásik na celej spodnej strane zapáli, pričom musí len tlieť, nesmie horieť plameňom. Tlejúci pásik sa pripevní vo zvislej polohe klinčekom do hornej polovice krycieho plástu. Úľ a letáč uzatvoríme. Po 30 minútach letáč otvoríme. Aplikujeme pri vonkajšej teplote nad + 10°C, vždy v čase, keď včely nelietajú, a to v období od 1. októbra do 15. apríla.

Aplikácia aerosólom

Na jedno včelstvo sa aplikuje aerosolová hmla z 3 ml 1,64% vodnej emulzie alebo acetónového roztoku lieku (6,2 mg liečivej látky). Aerosol sa aplikuje vyvíjačom aerosolu VAT 1a (evidovaný veterinárny technický prostriedok) do letáčového otvoru úľa.

Dávkovanie je zaistené dĺžkou expozície za predpísaného tlaku a teploty. U stredne silného včelstva je expozícia 120 sekúnd u vodnej emulzie a 30 sekúnd u acetónového roztoku. U zvlášť silných alebo naopak slabých včelstvách sa expozícia koriguje podľa návodu výrobcu vyvíjača. Po skončení sa letáč uzatvorí na 30 minút. Aplikuje sa pri teplote nad -5 °C počas dňa, keď včely nelietajú, a to v období od 1. októbra do 15. apríla.

Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidota), ak sú potrebné

Predávkovanie vyvoláva zvýšenú excitáciu, výskyt knock-down včiel na dne úľa až hynutie včiel.

Opatrenie: rýchle odvetranie úľového priestoru.

Ochranné lehoty

Med: 0 dní

Vosk z ošetrených plástov nesmie byť použitý na potravinárske a farmaceutické účely.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitiká k topickému použitiu, vrátane insekticídov – amidiny. ATCvet.kód: QP53AD01.

Farmakodynamické vlastnosti

Liek vykazuje výrazné akaricídne účinky. Pri jednom ošetrení zbavuje dospelé včely priemerne až 95% parazitujúcich roztočov. Roztoče, ktoré parazitujú na vývojových štádiách v zaviečkovaných bunkách plástov nepostihuje. Liek pôsobí na parazity kontaktne. Nosičom účinnej látky je dym alebo aerosólová hmla, ktoré sú zachytávané aktívnym povrchom tela včiel. Tu zasiahnu parazitujúce roztoče.

Farmakokinetické údaje

Predklinické údaje o amitraze sú všeobecne známe (The pesticide manual 10.edition, BCPC, 1994). Amitraz vykazuje nízku toxicitu voči stavovcom, vo vodnom prostredí rýchlo degraduje a vykazuje silnú adsorpciu k pôde. Liek nezanecháva rezidua v mede ani vo vosku.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Zoznam pomocných látok

Tetraisopropyldifenylkarbodiimid (Stabaxol 1)

Nonoxinol (Ethylan KEO)

Aromatické uhľovodíky C10 - C13 (Solvesso)

Inkompatibilita

Neuplatňuje sa.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 1 rok

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C.

Chrániť pred chladom a priamym slnečným žiarením.

Charakter a zloženie vnútorného obalu

5 ml roztoku v liekovke z hnedého skla s kvapkacou vložkou a šroubovacím uzáverom,

písomná informácia v krabičke.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.

Všetok nepoužitý veterinárny liek alebo odpad, ktorý pochádza z tohto lieku, musí byť zlikvidovaný v súlade s platnými právnymi predpismi.

Po použití sa prázdne liekovky vypláchnu, znehodnotia a uložia na vyhradenej skládke. Výplach sa nesmie vylievať v blízkosti zdrojov podzemných vôd, recipientov vôd povrchových a nesmie zasiahnuť verejnú kanalizáciu. Výplachy a nespotrebované zvyšky lieku sa vylejú do pôdy.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Máslovice – Dol 94

25266 Libčice nad Vltavou

Česká republika

Tel. +420220941259

Fax. +420220941252

e-mail beedol@beedol.cz

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/0047/95 – S

DÁTUM REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

17.7.1995/ 21.7.2000/ 26.10.2005

Platobné a dopravné podmienky

Objednávky z nášho internetového obchodu je možné uhradiť následujúcimi spôsobmi:

 • V hotovosti pri osobnom odbere
  Za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí v jednej z našich predajní: v Lehniciach alebo vo Svätom Petre
 • V hotovosti pri doručení (dobierka)
  Celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní zásielky kuriérovi.

Objednaný tovar doručujeme následovnými spôsobmi:

 • Osobný odber
  Po skompletizovaní Vašej objednávky Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo zmenou stavu objednávky na "Pripravená na osobný odber", kedy si môžete vyzdvihnúť Váš objednaný tovar.
 • Kuriérom DPD – na adresu
  Balíky do 31,5kg. Termín dodania tovaru je 1-2 pracovné dni. Prepravné účtujeme podľa váhy tovaru za každý balík.
 • Kuriérom Geis alebo Toprans - paletové zásielky (napr. medomet, sklenené poháre, krmivo,...)

Výška poštovného a balného záleží od skutočnej hmotnosti zásielky, od objemu zásielky, počtu balíkov a vzdialenosti miesta doručenia. Objem balíka nesmie prekročiť isté hranice, preto objemnejší tovar, ako napr. plastové obaly na med musíme baliť do viacerých balíkov (príklad: iba 200ks plastových obalov na 1kg medu môže ísť do jedného balíka). Dopravu za paletové zásielky konzultujeme v každom prípade so zákazníkom (napr. medomet, sklenené poháre, krmivo).

Súvisiace produkty

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Skrolovať na hor