Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

Gabon PF 90mg (50ks/bal)

Gabon PF 90 mg prúžky do úľa

Zdieľať:

08227

Postup objednania nižšie

43,00 €s DPH

Liečivá sa nepredávajú cez e-shop, postup objednania nájdite nižšie.

Liečivá sa nepredávajú cez e-shop, preto ich neviete vložiť do košíka. Pre objednanie liečiv Vás prosíme:

 1. Stiahnite si objednávkový formulár TU (excelovský list)
 2. Vyplňte Vaše údaje a počet liečiv, ktoré si objednávate
 3. Odošlite vyplnený objednávkový formulár mailom na mede@mede.sk

Vašu objednávku spracujeme a zašleme Vám mailom faktúru na úhradu. Po úhrade faktúry Vám doručíme liečivá.

Gabon PF 90mg (50ks/bal)

Gabon PF 90 mg prúžky do úľa

Účinná látka:

Tau-fluvalinatum 90 mg v jednom prúžku

Pomocné látky:

Gabonová dýha

Kaučuk

 

LIEKOVÁ FORMA

Prúžok do úľa.

Tenký prúžok z gabonovej dýhy s otvorom na zavesenie medzi plásty.

KLINICKÉ ÚDAJE

Cieľové druhy
Včelstvá včely medonosnej (Apis mellifera).

Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov

Varroáza včiel. Ošetrenie včelstiev napadnutých alebo podozrivých z napadnutia externým klieštikom Varroa destructor , aj v období, kedy je vo včelstve plod. Je osobitne určený na ochranu zimnej generácie včiel  koncom leta a na jeseň.

Kontraindikácie
Nepoužívať v období, keď je vo včelstve zrelý med určený na ľudskú spotrebu.

Nepoužívať v lokalitách s rezistenciou parazitov voči účinnej látke.

Osobitné upozornenia pre cieľový druh

Nie sú.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Liek pôsobí len keď je v kontakte so včelami. Keď sa včely presunú a opustia plást, kde je prúžok zavesený, musí sa prúžok prevesiť do inej včelami obsadenej uličky.

Je potrebné sledovať rezistenciu parazitov voči účinnej látke. Najvhodnejším je test oklepaním živýchvčiel pomocou práškového cukru (podrobnosti na www.beedol.cz) pred aplikáciou lieku a 14 dní po zahájení aplikácie lieku. Na sledovanie spádu musia byť úle vybavené „varroa“ dnami alebo podložkami so zdvojenými sieťami.

Tam kde je rezistencia potvrdená, treba použiť liek s účinnou látkou patriacou do inej skupiny látok, ktorá má iný spôsob účinku. Účinná látka tau-fluvalinát je pyretroid. Rezistencia voči pyretroidom  bola potvrdená, jej výskyt sa môže líšiť geograficky aj časovo. V prípade použitia lieku v oblastiach, kde sa vyskytla rezistencia, sa môže účinnosť lieku znížiť pod 40%. Použitie lieku má byť založené na znalosti miestnej epidemiologickej informácii o citlivosti Varroa destructor a na odporučení experta, pokiaľ riziko rezistencie v danej oblasti (regióne) je také, že použitie lieku proti roztočom Varroa destructor vo včelstve je sporné.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Liek obsahuje pyretroidy.

Ľudia so známou precitlivenosťou voči tau-fluvalinátu by sa musia mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Pri manipulácii s veterinárnym liekom sa vyhnite kontaktu s kožou a očami.

Pri manipulácii s veterinárnym liekom používať osobnú ochrannú pomôcku skladajúcu saz nepriepustných gumových alebo latexových rukavíc.

V prípade náhodného kontaktu kože alebo zasiahnutia očí opláchnuť postihnuté miesto veľkým množstvom vody.

Počas manipulácie s liekom nefajčite, nejedzte ani nepite.

Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tvárea očí alebo sťažené dýchanie ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

Použitie počas gravidity, laktácie alebo znášky

Neuplatňuje sa.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nie sú známe.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Včelstvo rozoberieme a do uličiek medzi plodové plásty symetricky k stredu plodového telesa zavesíme 2 prúžky (napr. do 2. a 5. uličky), len u veľmi silných včelstiev, ktoré majú plod v dvoch nadstavkách, zavesíme ďalšie 1 až 2 prúžky. Prúžky vešiame zásadne na háčiky v tvare podľa obr. 1 tak, aby prúžok visel voľne medzi plástmi, nedotýkal sa plástovej plochy a neporušil sa otvor na zavesenie. Háčik sa podľa vzoru ľahko vyrobí z primeranej hrúbky drôtu.

Prúžky sa nechajú vo včelstve počas dvoch periód zaviečkovaného plodu, t.j. 24 dní prípadne 30 dní, pokiaľ je vo včelstvách trúdí plod. Predĺženie expozície je možné len v prípadoch reinvázie, a to najviac o jednu periódu zaviečkovaného plodu.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá), ak sú potrebné

Predávkovanie môže vyvolať knock-down efekt trúdov a menšieho počtu čerstvo vyliahnutých mladušiek, čo však neznamená zásadné poškodenie včelstva.

Ochranná (-é) lehota (-y)

Med: 0 dní, nakoľko v čase ošetrenia nesmie byť v úli med na ľudskú spotrebu.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Pyretríny a pyretroidy

ATCvet. kód: QP53AC10

Farmakodynamické vlastnosti

Liek vykazuje výrazný akaricídny účinok, ktorý spočíva v neurotoxickom pôsobení tau-fluvalinátu na klieštiky Varroa destructor. Tau-fluvalinát narušuje prechod sodíka bunkovými membránami nervových tkanív, spôsobuje stratu koordinácie pohybu, knock-down efekt až smrť klieštikov. Včely sú pred insekticídnym účinkom tau-fluvalinátu chránené lipidoproteínovou vrstvou na povrchu vonkajšej chitínovej kostry a nízkym dávkovaním, ktoré nedosahuje hranice toxicity pre včely.

Farmakokinetické údaje

Liek pôsobí kontaktne. Účinná látka difunduje na povrch prúžku, odkiaľ sa dostáva na telá včiel, zdržujúcich sa na prúžku. Ďalej sa rovnomerne distribuuje na ostatné včely vzájomným kontaktom s kontaminovanými včelami, charakteristickým pre sociálny spôsob života včelstiev. Klieštiky sú zasiahnuté pri parazitovaní na kontaminovaných včelách. Klieštiky parazitujúce na plode v zaviečkovaných bunkách sú zasiahnuté až po opustení bunky spolu s vyliahnutými včelami. Prebytočný tau-fluvalinát je eliminovaný väzbou na lipidoproteínovú vrstvu povrchu tela včiel a prirodzenou obmenou včiel.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Zoznam pomocných látok

Gabonová dýha

Kaučuk

Závažné inkompatibility

Neuplatňujú sa.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25oC .

Uchovávať v suchu.

Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Charakter a zloženie vnútorného obalu

Vrecko zo zvariteľnej Al-fólie bez vonkajšieho prebalu. Obsah 50 prúžkov. Písomná informácia pre používateľov je upevnená k zadnej strane vrecka.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov,prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov

Liek obsahuje syntetický pyretroid tau-fluvalinát, ktorý je toxický pre vodné organizmy. Liek nesmie kontaminovať žiadne vodné toky ani vodné plochy. Použité prúžky a obaly likvidujte spálením.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpad a obalové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výzkumný ústav včelařský,s.r.o.

Máslovice – Dol 94

252 66 Libčice nad Vltavou

Česká republika

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/004/11-S

DÁTUM REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

13.04.2011

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA

Neuplatňuje sa.

Platobné a dopravné podmienky

Objednávky z nášho internetového obchodu je možné uhradiť následujúcimi spôsobmi:

 • V hotovosti pri osobnom odbere
  Za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí v jednej z našich predajní: v Lehniciach alebo vo Svätom Petre
 • V hotovosti pri doručení (dobierka)
  Celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní zásielky kuriérovi.

Objednaný tovar doručujeme následovnými spôsobmi:

 • Osobný odber
  Po skompletizovaní Vašej objednávky Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo zmenou stavu objednávky na "Pripravená na osobný odber", kedy si môžete vyzdvihnúť Váš objednaný tovar.
 • Kuriérom DPD – na adresu
  Balíky do 31,5kg. Termín dodania tovaru je 1-2 pracovné dni. Prepravné účtujeme podľa váhy tovaru za každý balík.
 • Kuriérom Geis alebo Toprans - paletové zásielky (napr. medomet, sklenené poháre, krmivo,...)

Výška poštovného a balného záleží od skutočnej hmotnosti zásielky, od objemu zásielky, počtu balíkov a vzdialenosti miesta doručenia. Objem balíka nesmie prekročiť isté hranice, preto objemnejší tovar, ako napr. plastové obaly na med musíme baliť do viacerých balíkov (príklad: iba 200ks plastových obalov na 1kg medu môže ísť do jedného balíka). Dopravu za paletové zásielky konzultujeme v každom prípade so zákazníkom (napr. medomet, sklenené poháre, krmivo).

Súvisiace produkty

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Skrolovať na hor