Ochrana osobných údajov

Predávajúci je povinný podľa zákona č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov spracovať a uchovať údaje v databáze firmy a chrániť ich pred zneužitím.


Skrolovať na hor