AVARTIN B - 90
  • AVARTIN B - 90

AVARTIN B - 90

AVARTIN B - 90

AVARTIN B - 90

Akaricídny prostriedok na diagnostiku a liečbu varroózy včiel - 10 prúžkov/balenie

Fumigačné prúžky do úľa - biele papierové prúžky 24*108 mm so zápachom naftalínu.

4,00 € S DPH
Na sklade Doručenie do 2 dní

Liečivá sa nepredávajú cez e-shop, preto ich neviete vložiť do košíka. Pre objednanie liečiv Vás prosíme:

  1. Stiahnite si objednávkový formulár TU (excelovský list)
  2. Vyplňte Vaše údaje a počet liečiv, ktoré si objednávate
  3. Odošlite vyplnený objednávkový formulár mailom na mede@mede.sk

Vašu objednávku spracujeme a zašleme Vám mailom faktúru na úhradu. Po úhrade faktúry Vám doručíme liečivá.

08229
8588003734013
Liečivá

ÚČINNÉ LÁTKY:

Amitrazum 7,62 mg v 1 prúžku

POMOCNÉ LÁTKY:

Dusičnan draselný, Stabaxol, Ethylan KEO, Aromatické uhľovodíky C10-C13 (Solvesso)

INDIKÁCIE:

Diagnostika a liečba klieštikovitosti včelstiev

KONTRAINDIKÁCIE:

Nie sú uvedené.

CIEĹOVÝ DRUH:

Včela medonosná

DÁVKOVANIE:

1 prúžok Avartinu na jedno včelstvo o objeme úľa maximálne 80l.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ:

Voľné úľové priestory utesníme. Avartinový prúžok pozdĺžne prehneme a položíme ho na nehorľavú podložku. Prúžok zapálime a zasunieme ho s podložkou do úľa na vopred vloženú úľovú podložku, ktorá pokrýva celé dno úľa. Úľ uzavrieme a po 1 hodinovom pôsobení Avartinu natrvalo otvoríme letáč. Úľovú podložku vyberieme po troch hodinách a napadané klieštiky spočítame a spálime. Prúžok Avartinu B - 90 musí tlieť, nesmie horieť.

OCHRANNÁ LEHOTA:

Med 0 dní. Liek je určený na aplikáciu mimo znáškového obdobia

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom. Po prvom otvorení ihneď spotrebovať. Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA:
Účinná látka neprenikne k zaviečkovanému plodu, kde sa môžu nachádzať vývojové štádiá klieštika. Liečebno-ochrannú činnosť vykonávame v čase bezletovosti včelstiev. V jarnom období až po prvom prelete pri vonkajšej teplote + 10°C, v jesennom období pri vonkajšej teplote nad + 10°C. Ošetrenie včelstiev robíme iba po vytočení medu a odobratí ostatných včelích produktov. Tlejúci prúžok sa nesmie dotýkať látok z plastických hmôt. V uzavretých priestoroch včelínov zabezpečte dostatočné vetranie počas doby ošetrenia. Pri manipulácii s veterinárnym liekom používajte osobné ochranné pomôcky skladajúce sa z nepriepustných gumových alebo latexových rukavíc a vhodného respirátora s filtrom podľa európskej normy EN 149, EN 140 alebo EN 143. Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo sťažené dýchanie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi. Pri manipulácii s liekom nejedzte, nepite, nefajčite! Po skončení práce si umyte ruky mydlom a teplou vodou.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Veľkosť balenia: 10 prúžkov

Len pre včely!

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

AVARTIN B - 90

4,00 €

Produkty v rovnakej kategórii: 8

APIVAR 500mg Amitráz (10ks/bal)

DOSTUPNÉ APIVAR 500 mg Amitraz (10ks/bal), pásy do úľov pre včely medonosné. Liečba varroózy vyvolanej klieštikom Varroa destructor citlivým na amitraz u včiel medonosných. Liek sa neodporúča...
31,50 €

VarroMed 555ml

VarroMed je prvé liečivo, ktoré je registrované na celoeurópskej úrovni na liečbu varroázy. Použiť sa dá na jar, na jeseň aj v zime. 555 ml
32,90 €
  • Ak máte otázky,  zavolajte nám! Ak máte otázky, zavolajte nám!
  • Tovar môžete vrátiť do 14 dní Tovar môžete vrátiť do 14 dní
  • Ponúkame len najlepšie ceny Ponúkame len najlepšie ceny
  • Rýchle dodanie tovaru skladom Rýchle dodanie tovaru skladom